Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 


Приказки от цял свят
Най-старата приказка на света
Новогодишен подарък
Златорожко
Тримата ловци
Трите мишлета
Петимата добри приятели
Пан Котаран
Камиларят от Индия
Омагьосаната жаба
Петлето и бобеното зърно
Кума-лиса и гърнето
Дядо поп не е вчерашен
Непослушни деца
Славеят
Юначният заек и вълчицата
Кучето и котката
Лунно клонче
Тигърът и лисицата
Малкото петле и турският султан
Приказка за брашнения чувал
Четиринадесетият
Удегейският ловец и неговият син
Жената от жеравското гнездо
Вироглавото зайче
Ханът и обущарят
Умната девойка
Чанга-чунга
Бабичката, която не знаеше мярка
Чудното гърне
Гулчечек
Петимата братя
Ледени дантели
  
Виж още:
Детска литература /Приказки
Приказки от цял свят
Автор:
Каралийчев, Ангел

Ханът и обущарят

Уйгурска народна приказка

Когато настъпил големият празник, уйгурският владетел на Алма Ата тръгнал по най-затънтените улици на своята столица да се поразходи и да види как живеят хората. Подир него на коне потеглили трима брадати везири. Била късна нощ. Всички прозорци тъмнеели, защото уморените работни хора спели дълбоко. Само в една малка сиромашка къща мъждукала светлинка. Ханът отбил коня си към светлинката и похлопал на прозорчето. Вратата скръцнала и отвътре се показал домакинът. Той бил опасан с кожена престилка и държал в едната си ръка обувка, а в другата игла и конец. Владетелят веднага познал, че този човек е обущар и кърпи стари обуща.

– Защо не спиш, а си се заловил посред нощ за работа? – попитал ханът.

Обущарят, който познал големия гостени, се поклонил с почит и промълвил:

– От нужда, господарю! Ако не работя денем и нощем, не ще мога да изкарам хляб за домочадието си.

– Колко деца имаш? – повторно попитал ханът.

– Двечки са – отвърнал кърпачът, – но са още много мънички, не могат да ми помагат.

– А отколе ли си дошъл в този град?

– Преди четиридесет и седем години.

Ханът погледнал набръчканото му лице, главата му и пак запитал:

– А кога падна снегът върху тази планина?

– Точно преди три години, господарю!

– Изведнъж ли заваля?

– Полека-лека, но както виждаш, сега планината е побеляла цялата.

– Няма ли да бъде по-добре, ако от дванадесетте ратаи, които ти помагат в работата, освободиш единия и почнеш да работиш само с единадесет души?

– Не е възможно, бащице! Ако направя такова нещо, децата и жената ми ще умрат от глад.

– Тежка ти е работата! – поклатил главата си ханът. – Не зная как да ти помогна. Ами какво ще кажеш, ако ти изпра трима тлъсти овни – можеш ли да ги острижеш хубавичко?

– За стриженето на овни съм годен, стига да ми се паднат! –весело отговорил обущарят.

Ханът протегнал ръка, простил се с кърпача и препуснал с коня си по-нататък. Подире му се навървили тримата везири облечени с позлатени дрехи, на коне.

– Хубаво да ги острижеш! – провикнал се ханът, преди да кривне в улицата.

– Слушам, господарю! Волята ти ще бъде изпълнена! –отвърнал кърпачът, който бил много зарадван.

Когато конниците навлезли в тъмнината, първият везир рекъл:

– Господарю, този кърпач е голям лъжец. Затуй е последен сиромах. Аз съм го виждал по-рано и го познавам добре. Той е пристигнал в столицата само преди три месеца, а не преди четиридесет и седем години. Трябва да ти кажа, че кърпачът те излъга и за снега, който е паднал на планината. Всички знаят, че този сняг стои там от незапомнени времена. А от другите му отговори аз нищо не разбрах, защото те са още по-лъжливи.

Ханът позадържал за малко коня си и се провикнал:

– Вие тримата сте мои първи съветници, но виждам, че сте недосетливи и нямате ум като главата на обущаря. Дамам ви три дни срок да размислите хубаво и да ми разтълкувате думите на този прост човек. Ако не отгатнете, ще ви снема главите! – и като препуснал към двореца си, владетелят влязъл сърдито вътре и оставил везирите с отворени уста.

Цяла нощ тримата големци размисляли над думите на обущаря, но не могли нищо да отгатнат. Когато се разсъмнало, те и тримата се упътили към малката сиромашка обущарница. Заварили кърпача – спал-недоспал, седи на столчето си и кърпи един разпран чехъл.

– Ние дойдохме да ни разтълкуваш какво искаше да кажеш през нощта, когато ханът те разпитваше.

– Нищо ли не разбрахте? – отвърнал им кърпачът. - Тежко и горко на нашата държава, щом има такива управници!

– Молим ти се, спаси ни главите, защото ханът ни заплаши, че ще ги снеме, ако не му отговорим точно.

– Ваша работа! - навел се над чехъла кърпачът.

– Слушай, човече, ако ни кажеш – продължил най-старият везир, – готови сме да ти наброим една торбичка с жълтици. Ние ще те отървем от сиромашията.

– А колко мислите да ми дадете? – попитал бедният обущар.

– Ние сме трима – по сто жълтици ако ти дадем, ще получиш триста.

– Малко са! – поклатил глава обущарят.

– Ще ти дадем шестстотин златни монети! – извикал великият везир и очите му светнали.

– Бройте ги! Съгласен съм. Всичко ще ви разтълкувам. И след като получил цяла торба с пари, кърпачът рекъл:

– Най-напред ханът ме попита кога съм дошъл тука. Той искаше да узнае на колко години съм. Аз му отговорих, че съм на четиридесет и седем. На втория хански въпрос – кога е паднал снегът върху планината – отговорих: точно преди три години. И тъй като ханът искаше да узнае откога ми е побеляла главата, аз му казах, че върхът захвана да белее преди три години. Ханът ме посъветва да намаля работата и наместо дванадесет месеца да почивам годишно по един месец, но аз му отговорих, че децата ми ще измрат от глад. Най-сетне ханът ми каза, че щял да ми изпроводи три овни за стригане. Аз се съгласих и той ми изпроводи овните... Трябва да ви кажа, че тримата овни за стригане сте вие.

Везирите се измъкнали, потънали от срам, от работилницата на хитрия обущар.

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания