Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 


Приказки от цял свят
Най-старата приказка на света
Новогодишен подарък
Златорожко
Тримата ловци
Трите мишлета
Петимата добри приятели
Пан Котаран
Камиларят от Индия
Омагьосаната жаба
Петлето и бобеното зърно
Кума-лиса и гърнето
Дядо поп не е вчерашен
Непослушни деца
Славеят
Юначният заек и вълчицата
Кучето и котката
Лунно клонче
Тигърът и лисицата
Малкото петле и турският султан
Приказка за брашнения чувал
Четиринадесетият
Удегейският ловец и неговият син
Жената от жеравското гнездо
Вироглавото зайче
Ханът и обущарят
Умната девойка
Чанга-чунга
Бабичката, която не знаеше мярка
Чудното гърне
Гулчечек
Петимата братя
Ледени дантели
  
Виж още:
Детска литература /Приказки
Приказки от цял свят
Автор:
Каралийчев, Ангел

Тигърът и лисицата

Китайска народна приказка

Страшният тигър настигна в гората една лисица.

– Стой! – извика той.

Хитрата лисица врътна пухкавата си опашка, изви муцунката си нагоре и рече:

– Да не си посмял да ме изядеш, защото си загубен. Гората ще ти стане тясна.

– Я гледай – стъписа се тигърът, – че коя си ти?

– Аз съм дъщеря на китайския император.

– Не може да бъде!

– Щом като не вярваш, тръгвай подире ми – рече лисица, – за да видиш как всичките зверове се страхуват от мен.

– Добре – съгласи се тигърът и тръгна.

Лисицата важно пристъпяше напред, а тигърът след нея. И какво се случи? Като видяха тигъра, всичките зверове търтиха да бягат, изпокриха се в горските гъсталаци, навряха се в тъмните планински пещери, а птиците литнаха високо към облаците.

– Видя ли – обърна се лисицата към тигъра – как всичко живо се бои от мене.

– Видях – поклати глава глупавият тигър, – ти наистина си могъща и страшна!

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания