Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 
Да бъде ден!
Ковачът
Северния Спартак
Бунта на Везувий
Ний
Глад
Стария музикант
Пролетарий
Безименните души
Уличната жена
Смъртта на Делеклюз
Въглекопач
Червения смях
Братчетата на Гаврош
Към висини
Бурята в Берлин
Москва
Гладиатор
Улицата
Пролетта на робите
Гневът на робите
Утрешния ден
Пролетно писмо
Три години
Веригите на мисълта
Северно сияние
Йохан
Карл Либкнехт
Вечния карнавал
Червените ескадрони
Да бъде ден!
През бурята
Цветарка
Първи май
Огнен път
В Поволжието
  
Виж още:
Българска художествена литература /Литература между двете световни войни /Поезия
Да бъде ден!
Автор:
Смирненски, Христо
Стихосбирката „Да бъде ден!” е претърпяла в течение на една година две издания: първото издание излиза от печат през февруари 1922 г., а второто – в края на декември същата година. При подбора на стихотворенията Христо Смирненски проявява изключителна самокритичност. Той се спира на трийсет стихотворения, написани и публикувани в периода от края на април 1920 г. до края на януари 1922 г. Почти всички стихотворения са били обнародвани най-напред в редактираното от Д. Полянов списание „Червен смях”. Първоначално Смирненски е възнамерявал да нарече подготвяната за печат стихосбирка „През бурята” според заглавието на включеното в нея едноименно стихотворение, но в последния момент той се спира на по-изразителното и „по-перспективно” название „Да бъде ден”. При подготовката на стихосбирката „Да бъде ден” за печат Смирненски извършва значителна работа над текста на повечето от публикуваните по-рано стихотворения: съкращава и преработва цели строфи или отделни стихове, заменя някои думи, като конкретизира образите или очиства стиха от известна самоцелност и по този начин усъвършенства творбите както в идейно, така и в художествено отношение. Във второто издание на стихосбирката отпадат четири стихотворения от първото издание: „Утрешният ден”, „Веригите на мисълта”, „Вечният карнавал” и „Червен смях”, като ги замества с други четири стихотворения: „Гладиатор”, „Пролетно писмо”, „Огнен път” и „Към висини”.
  >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания