Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 
Стихотворения (1920)
За Коледа
Писмо
Три сестри
Злободневка (Емнал на гърба багажа...)
Дъжд
Снежинки
Новата година
Не стреляй!
Камо грядеши?
Amor passato
Пардон!
Вазовият юбилей
Изборен позив
Седмичен диалогичен репортаж
Към една приятелка
Злободневка (На душа ми тегне горест...)
Полунощна скука
Песен
Писмо до нея
Жълто слово
Зимна вечер
Спомен
Самотника дъб
Епитафии
Елегия (Тъне в смрад и рядка кал...)
Злободневка (Зимни ветрове повяват...)
Злободневка (Над престолния ни град...)
Бедняшки тост на буржоазен пир
Елегия (Сред неугасващата горест...)
Скандали!
Маскарадни конфети
Скандал
На Рашел
Полова литература
Ще си признаеш...
Приказка за калта
Amor omnia
Лято
Нотата на Чичерин
Жълта стража
Нашите партии
  
Виж още:
Българска художествена литература /Литература между двете световни войни /Поезия
Стихотворения (1920)
Автор:
Смирненски, Христо

Епитафии

(или слова надгробни на водачи безподобни)

1. Н а р о д о в л а с т н и к
А л. С т а м б о л и й с к и

Любител на суетен шум,
почива той под тази пръст;
нищожен беше като ум,
но затова гигант на ръст.
Наместен на гърба селяшки,
той служеше като самар
на кожодера народняшки
и цанковиста гешефтар.

2. О р ъ ж е н о с е ц Р а й к о Р а д о м и р с к и

Прости му, Господи, прости!
недей от рая го лишава,
тъй както не лиши го ти
приживе от ума на крава.

3. П е с н о п о е ц Ц а н к о Б а к а л о в

„Музо, моя музо, музо по налъми,
всичко на земята пустота и сън е;
пустота в главата, глухота в душата —
шумна беше само тлъстата заплата.
Хората — студени, критиката — мерзка...
Музо, моя музо, музо министерска!”

4. А л . Д и м и т р о в

Средата хората създава,
а той бе между честни хора;
това ключара на затвора
чрез подпис даже потвърждава.

5. Т е о д о р Т е о д о р о в С е р в и л н и й

Патриотизмът жертви иска,
а той бе честен патриот,
затуй в Париж с поклони низки
пожертвува един народ.

6. М а д ж а р о в

„Дедите ми, набивайки на кол
другарите на Левски и Раковски,
крепяха турский произвол
и своите дела търговски.

Аз, внук на своите деди,
водач на спекулантска банда,
крепях народните беди
и всяка алчна контрабанда.”

7. Д-р Д а н е в и з С и л и с т р а

Като престъпник той бе невменяем,
защото беше прост ратай,
отдал се от рождение под наем
на цезар Николай.

8. С в. Д у х Г е н а д и е в

Излишни са тук комплименти
и без тях той пак е велик —
чрез светлата смърт на Викенти
и банката си „Атлантик”.

По всичките линии девствен,
изпълнен със чест и любов,
той беше наследник божествен
на даскала си Стамболов.

Под сянката на Стамболийски
потриваше с радост ръце
и шепнеше му по комшийски
съвети от чисто сърце.

9. А н д р е я Л я п ч е в

Над малката могила кръст да не издигат!
Излишен е и глупав всеки кръст над нея!
Безименните черни кръстове му стигат
из пленнишките лагери покрай Егея.

10. Р а м з е с Ч а п р а ш и к о в

Съдбата него двойно надари:
ума му взе и даде му пари.
Без първото той стана дипломат,
чрез второ пък — меценат.

11. В а с и л и Р а д о с л а в о в

Над гроба му аз виждам забита тежка сопа —
посредством нея в гроба той цял народ изпрати,
а трябваше народа таз сола да докопа
и да зачисти всички подобни дипломати.

12. 3 л а т е н Т о н ч е в

Пътниче, пътниче, ти не мисли,
че само тези са моите останки!
Влез във града ти и там изчисли
моите останки, наречени банки.

13. К р. П а с т у х о в

Сакън! Недей над гроба му плюва!
Заплювките са тук играчки —
той приживе покрит бе с храчки,
но пак не се свенеше от това!

14. Я н к о С а к ъ з о в

...Ти затечи се по паважа,
влезни в двореца и кажи:
„Пред вашите врати на стража
издъхнал старий пес лежи!”

15. В е н е л и н Г а н е в, К о с т у р к о в
и в ъ о б щ е ц я л а т а р а д и к а л с к а п а р т и й к а

Що простенваш, майко, в горест тиха,
ронейки безспир сълзи на гръд?
Те не са умрели — мъртви се родиха,
та не могат даже да умрат!

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания