Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 


Защита на свидетели в държавите членки на Съвета на Европа
Увод (Да не допуснем свидетелите да се превърнат в жертви)
I. Преглед на института в държавите членки
II. Преглед на института в държавите наблюдателки
III. Защита на свидетели в Международния наказателен трибунал на ООН за бивша Югославия (МНТЮ)
IV. Обобщение
V. Заключения
Библиография
Приложение А
Приложение Б
Приложение В
  
Виж още:
Други литературни произведения /Документалистика
Защита на свидетели в държавите членки на Съвета на Европа
Автор:
Петров, Иван

Приложение В

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОБРОВОЛНО УЧАСТИЕ

ЗА СВИДЕТЕЛИ И ДРУГИ ЛИЦА, НА КОИТО ОТДЕЛ „ЖЕРТВИ И СВИДЕТЕЛИ” КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД ЗА БИВША ЮГОСЛАВИЯ Е ОТПУСНАЛ „ПОМОЩ”.
ДЕКЛАРАЦИЯ

Този документ е просто една декларация на страните, в този случай свидетел или роднина, или приятел на свидетеля и отдел “Жертви и свидетели” към Международния наказателен съд за бивша Югославия, относно техните намерения. Това не е обвързващо споразумение или договор и ако една от страните не изпълни това, което е постановено в декларацията, това не дава каквито и да е права на отсрещната страна.

ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩ

Обсъжданите възможности имат за цел да повишат нивото на сигурност за вас не само сега, но и за в бъдеще. Но всяко неизпълнение от ваша страна на това, което се очаква от вас, или всяко друго нещо, което направите и което може да застраши или компрометира вашата сигурност, ще има като следствие прекратяване на започнатото от Международния наказателен съд за бивша Югославия.

КАКВО ЩЕ СЕ ОПИТА ДА НАПРАВИ ЗА ВАС СЪДЪТ

Отделът ще направи всичко възможно за вас в качеството ви на свидетел/роднина/приятел на свидетел на Съда:

а) да ви релоцира временно в друга държава, което ще помогне както на вас, така и на Съда да подготвите и уредите постоянното ви релоциране.
б) по време на престоя ви в държавата на вашето временно пребиваване да ви предостави подкрепа и защитни мерки, които ще са необходими за вашето благосъстояние.
в) да уреди нужната помощ, която да ви позволи да се настаните постоянно в друга държава, която да е приемлива както за вас, така и за Съда.
– Трябва да сте наясно, че след постоянното ви релоциране отдел „Жертви и свидетели” към Международния наказателен съд за бивша Югославия няма да има повече задължения към вас, но вие ще запазите задълженията си като свидетел.

КАКВО ОЧАКВА ОТ ВАС МЕЖДУНАРОДНИЯТ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД ЗА БИВША ЮГОСЛАВИЯ

Международният наказателен съд за бивша Югославия очаква:

а) Да информирате отдел „Жертви и свидетели” за всички неразрешени въпроси, например дългове, съдебни разпореждания, права върху деца и др.
б) Вие не трябва да посещавате предишното си местожителство.
в) Не трябва да предоставяте на никого, включително семейство, приятели и медии, КАКВАТО И ДА Е информация (например вашия телефонен номер или новото място, където живеете или ще живеете), която би довела до разкриването на вашия нов адрес.
г) Трябва да продължите да сътрудничите на Международния наказателен съд за бивша Югославия и да давате показания по делото (делата), по което (които) сте свидетел.
д) Ако пожелаете да се върнете там, където сте живял преди, по какъвто и да е повод, включително за свързани с делото разследвания, трябва да се придържате към формулиран от Съда план за такова посещение.
е) Трябва да се държите по начина, по който това се очаква от член на обществото, който спазва законите.
ж) Трябва да позволите на Съда да разпита всеки, който бъде преценен за подходящ да потвърди дали подлежите на получаване на помощ от отдел „Жертви и свидетели”.

Вие също така може:

1. Да преминете през медицински и/или психиатричен преглед.
2. Да разрешите на Съда да разгледа всичките ви предишни и настоящи медицински картони.
3. Да позволите на Съда да се запознае с текущото ви финансово положение.
4. Да подпишете „оторизиращ” документ по отношение на (1) и (2) по-горе.
5. Трябва да сътрудничите напълно на всички онези, които са отговорни за вашето благосъстояние и сигурност.
з) Аз прочетох декларацията за доброволно участие и разбрах съдържанието є.

Подписано ......................................... (свидетел)

Дата ...............................

Аз прочетох на свидетеля декларацията за доброволно участие и той заяви, че разбира съдържанието.

Подписано ................................... (длъжностно лице на Международния наказателен съд за бивша Югославия)

Дата .................................................

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания