Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 
Спортна журналистика
Уводни думи
Социални измерения на спортната журналистика
Исторически преглед на българската спортна журналистика
Език и стил
Етика, критика, критикарство
Жанрове и форми в спортната журналистика
Предизвикателствата на стадиона. Правила при отразяване на спортно събитие
Между сензацията и разследването. Ролята на списанието в спортния печат
Спортът в електронните медии, или „Made for television”
Нови хоризонти, нови технологии
Заключителни думи
Библиография
Библиографска справка на спортния периодичен печат в България до 9. IX. 1944 г.*
Библиографска справка на спортния периодичен печат в България до 9.IX.1944 г., издаван на чужди езици
Справка на единичните листове, издавани у нас до 9. IX. 1944 г.
Библиографска справка на спортния периодичен печат в България от 9. IX. 1944 г. до 1969 г.*
Библиографска справка на спортния периодичен печат в България от 1944 г. до 1969 г., издаван на чужди езици
Библиографска справка на спортния периодичен печат в България от 1970 г. до 1990 г.*
Библиографска справка на спортния периодичен печат в България от 1990 г. до 1992 г.*
Справка на издателствата за спортна периодика в България през 1993 г.*
Zusammenfassung. Sportjournalismus
  
Виж още:
Общи въпроси на науката /Журналистика. Връзки с обществеността. Книгоиздаване
Спортна журналистика
Автор:
Ефремов, Ефрем
На баща ми Благодаря на приятелите си от „Старт”, които ме учиха в професията: от покойните Димитър Джаров, Маргарита Рангелова и Станчо Станчев до Климент Величков, Петър Хаджийски, Григор Христов. Благодаря на колегите от останалите медии, които с изявите си ми дадоха повод за творческа завист или пример как не трябва да се отразява дадено спортно събитие. Благодаря на хората от Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет „Св. Климент Охридски” и най-вече на проф. Веселин Димитров, чиито кураж и помощ бяха решаващи за написването на тази книга.
  >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания