Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 
Алгоритъм на дипломния проект. Учебно помагало
Алгоритъм на дипломния проект
Нормативна база за провеждане на дипломирането във ФЖМК
Подготовка на дипломната работа
Основа на дипломната работа – изследването
Подготовка на ръкописа
Стилово и техническо оформяне
Рецензията
Защита на дипломната работа
Съхранение на дипломните работи
Приложения
Основна библиография
  
Виж още:
Общи въпроси на науката /Журналистика. Връзки с обществеността. Книгоиздаване
Алгоритъм на дипломния проект. Учебно помагало
Автор:
Цветкова, Милена
Дипломният научноизследователски проект завършва подготовката на специалиста в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” и показва неговата готовност да решава теоретични и практически задачи. Дипломният проект е самостоятелно научно изследване, в което е необходимо авторът да покаже специализирани знания, ниво на информационно-търсеща и научно-организационна култура, умения за самостоятелен анализ, за формулиране на изводи и обобщения и за поднасяне на научни новини. Целта на настоящото помагало по дисциплината “Писане на дипломен проект и работа с източници” е да въведе студентите в методиката и практиката на писменото научно изследване. По време на обучението всеки студент има възможност реално да прилага трайните си теоретични знания по специалността, да добие умения за формулиране на теза, за очертаване на проблемно поле, за проучване на информационни източници и тяхното организиране, за избор на подходящ методологичен инструментариум, за прецизно техническо оформяне на научен текст и готовност за публикуване. Отделя се особено внимание на принципите на научната добросъвестност и научната – авторска и рецензентска етика. В предстоящото изложение ще бъде очертан алгоритъма по реализацията на авторски дипломен проект и ще бъдат представени основните изисквания при написването на студентска дипломна работа. Те са формулирани на основата на опита на няколко страни: Германия, Франция, САЩ, Полша, Русия и разбира се на България. Много от тези изисквания са препоръчителни, но някои се основават на стандарти, които трябва да се спазват до най-малката подробност. Спазването на стандартите БДС и ISO е критерий за висок професионализъм, за експертна подготовка и гарантира добра интерактивност и конвертируемост в международна научноизследователска среда. Януари 2005 г.
  >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания