Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 
Нрави и обичаи
Български народни поверия и стари обичаи
Български народни притчи
Народни костюми
Народни обичаи
Нрави и обичаи у българите
Защо кукурижат петлите ноще
Нрави и обичаи
[Празнуванията на Русаля]
Циганите
Дядо Въчар
За змеевете
Народни обичаи
Нестинарите
  
Виж още:
Други литературни произведения /Статии, бележки, очерци
Нрави и обичаи
Автор:
Славейков, Петко Р.
            

Нрави и обичаи у българите

Предговор

Сякам, че ни едно от славенските поколения не е претърпявало таквоз силно покрусвание в народния си бит, каквото ний българите. Готовността към духовно образование, лесното заемание на всяко ново и чуждо, лесното опитомняние и присвоявание на все изящно; тези три свойства, които обособяват нашия народен характер, при соседството ни с по-образованите от нас византийци, са най-главната причина, дето че ся изчезнали повечето наши старини. Нашето покръствание, трикратното ни за време подчинявание под властта на византийските гърци, завоеванието ни най-после от турците, все и то, като е възимвало влияние на нашата судбина, не е проминувало без да не подвали в изменение много от старите наши обичаи; но най-поразителен удар е нанесло на народния наш бит гръцкото духовно началство.
Турската гражданска власт, като не е била никога враждебна на връх народността ни, малко е и обръщала внимание на домашния живот на българите, и доказателство на това е доскорошното траяние на много народни наши обичаи и под дълговременното живувание наше по тази власт. Но лукавото и злонамерното гръцко владичество, като е имало за цел да унищожи всяко отличие между нашия и гръцкия народ всякак ся е силило да изтреби и най-малкото напомняние на нашата самобитност; за то не само ся вгледвало, но и жестоко преследвало и най-дребните и невинните българско-народни разтухи. В детинството си аз помня ставалите по селата около Търново коладни, сурвакни, ладанки, влачугни, кумичания, лазарни, пеперудни, седенки, трошенки, тлъки, пристанки, момокраденки, сватбени обряди, служебни обряди и проч. Но ето 30 години от тогаз и сега по всичка Търновска област аз не само не видя никъде да става нещо таквози, но и не намервам кой да ми разправи по-подробно за едно и за друго как е ставало. Тъй бързо преминува с един преминал род и тъй скоро ся скрива със старите хора туй, от което страхът и срамът отбиват младите.
Под видом на религиозна нравственост гърците владици не само с черковни епитемии през свещениците са запретявали всяко народно тържество и възпоменание, но даже посягали са през влиянието си на местните политически власти да изкоренят и това, което със силата на черковни запретения не ся сполучали да го възбранят.
Сам аз съм бил очевидец на насилственото възбранение от страна на гърците владици на седенките, лазарните и пеперудните по някои от търновските села. А от баща си и от други стари хора съм чувал за разорението на службите и съборите от правителствена страна по внушение на тез же владици, от причини далеко не за чистота на вярата. Може би да има още по някои отстранени места да трае това, което ние сме позапомнили, че сме виждали в детинство и сме чували от по-стари, но и трудно и опасно за вещи хора да ся скитат по таквизи места, дето изтребителната гръцка владишка ръка не е успяла да унищожи еще изчезающите ден от ден български старини. Жално да смисли челяк, че ний не ще сварим да съберем и тези дотраялите до нас заветни билини на нашите бащи и деди, но нема какво да ся стори. Нека прикътаме поне остатките.

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания