Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 
Приказки и разкази
Най-милото му
Сърце
Дядо Божиловата надежда
Другари
Житената питка
Венчето и Пънчо
Пленникът на Великана
Ижо-Мижо и Клан-Клан
Просеното зърно и биволът
Юначното петле
Мечката и мравките
Камъкът и коларите
Трите патенца
Великанът и ламята
  
Виж още:
Детска литература /Приказки
Детска литература /Разкази
Приказки и разкази
Автор:
Каралийчев, Ангел
        

Другари

Когато влезе в учебната стая, Матейчо се озърна страхливо. Не знаеше къде да седне. Срам го беше от другите пременени момчета, и щото и двата ръкава на палтенцето му закърпени. Колко се труди майка му, да сбере някоя и друга пара, че да му купи плат за ново палтенце, ала не смогна. Лятото мина много тежко.
– Ех, чедо, да беше жив баща ти, сега нямаше да тръгнеш окърпен на училище! – въздъхна тя на вратата.
– Нищо, мамо, добро ми е палтото, нали старите хора казват, че кърпежът крепи света.
Матейчо остана сирак. Неговият баща беше зидар. Ходеше по градовете да прави къщи на хората. Веднъж, като носел тухли на гърба си, той се подхлъзнал и паднал заедно с тухлите от петия етаж. Паднал и не станал. Тъмно стана в сиромашката къща, където живееха Матейчо и майка му. Три месеца време клетата жена не млъкна. Изплака си очите. Веднъж през пролетта у тях се отби дядо Петко, кметът.
– Стига – викна той, – стига, невясто, си плакала, ами се запретни, че тръгвай по къра на работа. Гледай да събереш зимнина!
– Ами на кого ще си оставя момчето? - попита Матейчовата майка.
– Дай го на мене да ми стане ратай. Ще носи вода на жетварите, а подир вършитба ще видя там нещо да му дам.
– Вземи го, дядо Петко – съгласи се Матейчовата майка.
Цяло лято малкият ратай тича с две стомни по нивята – от кладенците до жътварите. Мъкнеше вода с тежките стомни за многобройните жътвари на селския чорбаджия. Подир харман, когато дядо Петко насипа новото жито в житницата повика Матейчовата майка и отдели един шиник зърно.
– Туй жито – рече той – се пада на твоя син.
– Не е ли малко? – боязливо попита сиромахинята.
– Малко ли? – сопна се дядо Петко. – Как тъй малко? Да не искаш цялата ми житница да изгребеш?... Вземай го, додето не съм го прибрал! Ще останеш и без него.
– Ох, на мама момчето! – помилва чедото си сиромашката жена. – То ми е още много малко, ала стана печелник!
Матейчовата майка нарами житото в една торбичка и го отнесе вкъщи. Матейчо се прибра и почна да се стяга за училище. Сложи сам подлоги на цървулките си. Щом удари барабанът и барабанчикът съобщи, че учебната година почва, малкият ратай нахлу закърпеното си палтенце и тръгна. Като влезе в стаята, не посмя да седне. Срам го беше.
– Хей, Матейчо, ела тук, при мене има място! – извика някой от най-последния чин.
Матейчо тръгна и щом видя, че го вика Димчо, синът на въглищаря Вълко, затече се към него. Димчо беше много добро момче. И в тяхната къща немотията беше свила гнездо. Баща му гореше въглища в Балкана, смъкваше ги съботен ден на пазара и колкото пари вземеше, даваше ги за хляб и дрехи. През лятната ваканция Димчо, наместо да скита по улиците, тръгна с една кошничка по къра да събира узрели круши и сливи. Всеки ден продаваше на гарата по една кошница плод. Събра цяла шепа левове и си ги скри на едно потулено място.
Минаха две седмици. Беше топъл есенен ден. През отворените прозорци на учебната стая влизаше тропот на коли, натоварени с царевица и тикви. Надничаха узрели жълти слънчогледи. Влезе учителят. Поздрави децата. Те скочиха на крака и му отвърнаха. Вратата скръцна. Показа се училищният слуга дядо Продан. Той внесе цял куп нови учебници. Учениците почнаха да викат от радост. Учителят раздаде на всички, които бяха внесли пари, по една хубава читанка, изпъстрена с чудесни картинки. Само Матейчо не получи нищо. Той нямаше пари за учебници.
– Дай и аз да разгърна твоята читанка – рече той на Димча и като се наведе, ръцете му се разтрепериха и очите му се наляха със сълзи.
– Защо плачеш? – попита го Димчо.
– Мъчно ми е – отвърна Матейчо.
– Кажи, нали си ми приятел!
– Нищо – отвърна Матейчо, избърса си очите и тръгна с наведена глава.
На пладне децата се пръснаха като орляк врабчета из селото. Димчо се прибра вкъщи, седна да обядва, ала не можа да преглътне първия къшей хляб. Тежко му беше за Матейча. Дълго мисли как да му помогне. Най-сетне се удари по челото и скочи пъргаво. То било много лесно!
Същата вечер той отиде в къщата на своя учител. Завари го в пчелника да ходи между кошерите. Димчо каза: „Добър вечер, учителю!” – и изкара от пазвата си един вързоп левове, всичките, които беше събрал през лятото.
– Учителю – рече той, – тези пари са мои.
– Откъде ги имаш? – попита учителят.
– Аз през лятото носех на гарата узрели круши в една кошница и ги продавах на пътниците. Парите скътах. Смятах да си купя с тях една орехова гъдулка с четири жички и лък от конска опашка. Много искам да стана цигулар... Но сега, като видях, че Матейчо си няма учебници, реших да дам моите пари. Аз догодина пак ще си спечеля пари, тогава ще си купя гъдулка. Вземи ги, учителю!
Но учителят не взе парите. Той се развълнува, помилва Димча по главата и рече:
– Прибери си парите. Аз съм вече поръчал за Матейча учебници по бедност. Но ти имаш добро сърце и ще станеш достоен гражданин. Ела сега да ти сипя малко мед в една паничка. Не се срамувай. През лятото ти си се трудил като малка работна пчеличка!

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания