Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
 Игра
Правила на играта 
Отговори от 20.05.2018 
Кликни, за да купиш.
   Източник: Кратка практическа граматика на българския език  
  Статията се среща още в Енциклопедии:
  - НАУКИ > Езикознание
                    

ЧАСТИ НА РЕЧТА

Думите се делят на групи, наречени части на речта, обединени от най-общото в лексикалното си значение, от общи морфологични категории, синтактични функции и словообразувателни типове.
Изменяемите части на речта могат да променят формата си и да изразяват различни морфологични категории (граматични значения). Такива са съществителното име, прилагателното име, числителното име, местоимението и глаголът. Неизменяемите части на речта не могат да променят формата си и да изразяват различни морфологични категории (граматични значения). Такива са наречието, предлогът, съюзът, частицата и междуметието.
Самостойните части на речта могат да бъдат части на изречението. Такива са съществителното име, прилагателното име, числителното име, местоимението, глаголът и наречието. Несамостойните (служебните) части на речта изразяват различни морфологични или синтактични отношения Между думите, съединяват ги или ги подчиняват. Такива са предлогът, съюзът и частицата. Специфични се наричат частите на речта, които не се определят като самостойни или несамостойни. Тук спада междуметието.

Видове

Самостойни части на речта

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Несамостойни (служебни) части на речта

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Части на речта

Значение

Примери

Съществително

Назовава явленията, които ни заобикалят.

майка, бор,
куче, къщи,
височина, летене

Прилагателно

Означава признак (качество или свойство) на явленията.

хубав, богат, умен, дървен, стъклен

Числително

Назовава числата или означава поредността на явленията.

три, четири, първи, втори

Местоимение

Замества съществителните, прилагателните или числителните имена.

аз, ти, мой, твой, този, онзи

Глагол

Означава действие или състояние на явленията като техен признак.

чета, играе, слушаш, пее

Наречие

Означава признак на друг признак.

бързо, бавно, хубаво

Предлог

Изразява отношения между явленията, изразени с думи, които са самостойни части на речта.

пред, зад, с, в, към, сред, по, за на, до, към

Съюз

Свързва еднородни думи в простото изречение и простите изречения в сложното изречение.

и, или, а, ала, ама, но, че, да, ако, като

Частица

Модифицира значението на отделните думи или на цялото изречение.

ли, се, си, ще, ей, брей, ха

Междуметие

Изразява чувства или емоции или наподобява шумовете от природата.

ох, ах, бум-бум, гъл-гъл, и-и-ху

Видове

Изменяеми части на речта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Неизменяеми части на речта

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Специфични части на речта


 

 

3.1. Съществително име
3.2. Прилагателно име
3.3. Числително име
3.4. Местоимение

назад

начало

напред

   Последна актуализация: 28.11.2006  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания