Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
 Игра
Правила на играта 
Отговори от 27.05.2018 
Кликни, за да купиш.
   Източник: Кратка практическа граматика на българския език  
  Статията се среща още в Енциклопедии:
  - НАУКИ > Езикознание
            

ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ

За да се подчертае дадена второстепенна част, тя се обособява - разграничава се от останалите думи в простото изречение чрез кратки паузи (интонационно отделяне), което може да се съчетава и с промяна в словореда. Обособяването винаги се отразява чрез пунктуацията. Задължителните съставни части на изречението - подлог, сказуемо и допълнение, не се обособяват. С изключение на обстоятелствените пояснения, всички останали обособени части се отнасят към някое съществително в изречението като негово пояснение: [Поляната, [обрасла с храсти], изглеждаше още свежа и зелена]; [[Обраслата с храсти поляна] изглеждаше още свежа и зелена]]; [Един ден Мария, [новата учителка], влезе замислена]; [Един ден [новата учителка Мария] влезе замислена].
Обстоятелствените пояснения задължително се обособяват, когато са няколко от един и същи вид - за време, за място и т. н.: [Оттатък, [през реката], се издигаха високите бели сипеи].
Обособяването обикновено е свързано със словоредни движения - изключения може да има при обособеното несъгласувано определение и обособеното сказуемно определение (тогава обособяването и графичното отделяне не са задължителни): [Песни, [като медни звънчета], се чуваха нейде]; [Песни като медни звънчета се чуваха нейде]; [Те влязоха в училищния двор, [весели и засмени]]; [Те влязоха в училищния двор весели и засмени]. Обособеното обстоятелствено пояснение никога не се съпътства със словоредни променя: [Утре, [точно в пет часа], ще се срещнем на гарата].

Пунктуация при обособените части

Примери

Правила
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

Обособените части се отделят със запетаи - една или две в зависимост от мястото на обособената част в изречението: в началото, в средата или в края.

Вместо запетаи може да се използват и тирета, ако обособената част трябва да се подчертае по-силно.
 

Използва се и комбинация от тире и запетая в следната последователност: поставянето на запетая изисква задължително втора запетая, при поставянето на тире се допуска или второ тире, или запетая.

Изумени, хората стояха на двора. Хората, изумени, стояха на двора. Къщата имаше три стаи, разположени в кръг.
 

Изумени - хората стояха на двора. Хората - изумени - стояха на двора. Къщата имаше три стаи -разположени в кръг.

Сянката му, голяма и черна, стоеше на стената. Сянката му - голяма и черна - стоеше на стената. Сянката му - голяма и черна, стоеше на стената. *Сянката му, голяма и черна - стоеше на стената1.

Изключе-
ния
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ако след обособената част, отделена със запетаи, трябва да има запетая от друга пунктуация, една запетая изпълнява двете функции.
 

Ако след обособената част, отделена с тирета, има запетая от друга пунктуация, запетаята се поставя пред тирето.

Ако обособената част е разширена, в нея може да има друга пунктуация.

Човекът, който намери децата, изчезнали сутринта, беше непознат. Човекът, който намери децата - изчезнали сутринта, беше непознат.

Човекът, който намери децата - изчезнали сутринта, - беше непознат.

Стефан, сух, слабичък момък, беше приклекнал до огъня.


1 Със знака * се отбелязват неправилните примери.

 

назад

начало

напред

   Последна актуализация: 29.11.2006  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания