Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
 Игра
Правила на играта 
Отговори от 21.05.2019 
Кликни, за да купиш.
   Източник: Кратка практическа граматика на българския език  
  Статията се среща още в Енциклопедии:
  - НАУКИ > Езикознание
        

ВИДОВЕ СКАЗУЕМО

Най-често действията, отношенията, признаците или свойствата, които описват дадена ситуация, се предават чрез глаголите. Но в някои случаи за същата цел се използват и имена - съществителни, прилагателни, числителни. Например прилагателното [честен] описва ситуация, в която се твърди, че [някой е честен], съществителното [син] описва ситуация, в която се твърди, че [някой е син на някого], и т. н. В зависимост от това, дали се изразява с глаголна форма или с помощта на някакво име, сказуемото бива глаголно или именно.

Видове

Характеристика

Примери

Разпознаване

Просто глаголно сказуемо

Представлява синтетична или аналитична форма на глагола.

чете, е чел, беше чел, ще чета, бил съм чел, щеше да е чел, чете се, беше четена, щеше да се чете

Простото глаголно сказуемо, образувано с причастие, се различава от съставното именно сказуемо по това, че не може да се степенува:
*Стефан е по-пропаднал в ямата1.

Съставно глаголно сказуемо

Състои се от две глаголни форми, свързани със съюза [да]. Единият от глаголите означава начало, продължение или край (фазов глагол), необходимост, задължителност или възможност (модален глагол) на действието, изразено с втория глагол.

почвам да чета, започвам да чета, продължавам да чета, преставам да чета, спирам да чета, трябва да чета, мога да чета, може да чета

Двете глаголни форми, които образуват съставното глаголно сказуемо, имат един и същ подлог:
Аз мога да чета.
Ти можеш да четеш
.
*Аз мога да четеш.
Когато имаме две прости изречения, подлозите в тях може да не съвпадат:
Аз искам да чета.
Ти искаш аз да чета
.

Сложно съставно глаголно сказуемо

Състои се най-малко от три глаголни форми (включващи фазови и модални глаголи), свързани помежду си със съюза [да].

трябва да можеш да четеш, може да започнеш да четеш, трябва да продължавам да чета, трябва да мога да продължа да чета

Първият глагол може да бъде само модален, а вторият - или модален, или фазов:
Мога да спра да чета.
*Спирам да продължавам да чета.

Съставно именно сказуемо

Образува се от глагола [съм] и име - съществително, прилагателно или числително. Глаголът [съм] носи граматичните признаци на съставното именно сказуемо - време, лице, число, а лексикалното значение се изразява от съществителното, прилагателното или числителното.

беше най-малкият син, весел е, хубава е, ще бъдем ученици, били сме чужденци, ще бъдем първи

Съставното именно сказуемо, образувано с причастие, се различава от простото глаголно сказуемо по това, че може да се степенува:
Лицето му е изпито.
Водата е изпита.
Лицето му е по-изпито от твоето
.
*Водата е по-изпита.

Сложно съставно именно сказуемо

Съставното именно сказуемо може да се разшири с помощта на фазови и модални глаголи и да се образува сложно съставно именно сказуемо.

трябва да бъде предпазлива, можеше да бъдеш по-весела

Съдържа фазов или модален глагол и може да се степенува:
Може да бъдеш по-внимателна.
Продължаваш да бъдеш най-добрият
.


1 Със знака * се отбелязват неправилните примери.

 

назад

начало

напред

   Последна актуализация: 29.11.2006  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания