Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
 Игра
Правила на играта 
Отговори от 22.02.2018 
Кликни, за да купиш.
   Източник: Кратка практическа граматика на българския език  
  Статията се среща още в Енциклопедии:
  - НАУКИ > Езикознание
                    

ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО

Изречението е единица на езика, в която думите са йерархично организирани, така че изразяват най-малко едно твърдение. Изречението се отличава със съгласувателни, темпорални, модални и интонационни характеристики.
Всяко изречение описва някаква ситуация. Във всяка ситуация с определени отношения са свързани точно определен брой участници. Задължителните участници в ситуацията съответстват на задължителните съставни части в изречението. Например изречението [Стефан яде ягоди] описва ситуацията, [някой яде нещо]. Задължителните участници в нея са двама: [този, който яде] и [това, което се яде]. В конкретния пример те са изразени със съществителните [Стефан] и [ягоди].
Частите на изречението (пълнозначни думи или словосъчетания) са елементи от структурата на изречението, които заемат различни синтактични позиции и изразяват синтактични отношения помежду си. Синтактичните функции са названията на синтактичните позиции, в които се разполагат частите на изречението.

Видове

Характеристика

Примери

Главни части на изречението

Синтактичната позиция в изречението, която се заема от думата, описваща ситуацията, се нарича позиция на сказуемото. Участникът в ситуацията, който се свързва смислово с цялото глаголно словосъчетание, се реализира в синтактичната позиция, наречена подлог на изречението.Синтактичната позиция в изречението, която се заема от думата, описваща ситуацията, се нарича позиция на сказуемото. Участникът в ситуацията, който се свързва смислово с цялото глаголно словосъчетание, се реализира в синтактичната позиция, наречена подлог на изречението.

Стефан [чете книга]. Вятърът [отвори вратата]. Емилия [обича Стефан]. Състезанието [започва утре] Стефан [счупи вазата]. Стефан [си счупи ръката]. Стефан [счупи ръката на Емилия].

Второстепенни части на изречението

Второстепенните части поясняват главните части или други второстепенни части. Те се наричат допълнение (пряко и непряко), определение (съгласувано, несъгласувано и приложение), обстоятелствено пояснение и сказуемно определение.

Стефан [яде ябълка]. Стефан [говори [на Емилия] [Баба Мария] носи [синя [рокля [от кадифе]]]. Стефан [чете задълбочено]. [Вчера Стефан [[влезе замислен] [в магазина]]]. [[Смятат го] [за изчезнал]].

Кратки и разширени части на изречението

Кратките части на изречението са думите, заемащи отделни синтактични позиции.

Разширени части се наричат словосъчетанията в дадена синтактична позиция.

[Стефан][спи]. [Момичето] [[пише] [писмо]].


[Русото момиче от третия етаж] [пише [кратко писмо, в което разказва за себе си]].

Обособени части на изречението

Обособените части са второстепенни части, които са интонационно и пунктуационно отделени от останалите думи в изречението.

Падна чудна лятна нощ, [прохладна и свежа]. При него бе останала Мария, [хубавата му внучка].

Еднородни части на изречението

Две или повече части на изречението, които имат една и съща синтактична функция и са свързани съчинително, се наричат еднородни части на изречението.

[Светла и Емилия] се смеят. Видях [Стефан и Емилия]. Взех от [бялата и жълтата] хартия.

Вметнати части на изречението

Вметнатите части са думи, словосъчетания или изречения, които не са свързани граматически с другите съставни части на изречението.

Тя, [разбира се], би могла да остане. Тя, [няма съмнение], би могла да остане. Тя, [да предположим], би могла да остане.

1.1. Главни части на изречението
1.2. Обособени части
1.3. Еднородни части
1.4. Вметнати части

 

назад

начало

напред

   Последна актуализация: 29.11.2006  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания