Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
 Игра
Правила на играта 
Отговори от 16.07.2019 
Кликни, за да купиш.
   Източник: Български светци и празници  
  Статията се среща още в Енциклопедии:
  - МИТОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ > Религия

БОГОЯВЛЕНИЕ, ВОДИЦИ, ЙОРДАНОВДЕН – 6 ЯНУАРИ

Празнуват: Йордан, Данчо, Дана, Боян, Богдан, Богдана, Росица, Росен


БОГОЯВЛЕНИЕ


Йордановден е един от най-големите християнски празници. На този ден св. Йоан Кръстител кръстил Божия син в реката Йордан. Тогава Исус бил на 30 години, но все още имал малко последователи. Едва след великото тайнство на кръщаване с вода и дух той бил готов да служи на хората и да изпълни своята спасителна мисия. Това е неговото второ, истинско раждане за хората и за мисията, която трябва да изпълни. Българинът вярва, че както тогава небето се отворило и от него се чул глас, казващ "Това е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение", така и във всичките следващи години в нощта преди Йордановден небето се отваря и сам Господ застава на небесната порта и изпълнява желания. По същия начин вярвали и предците ни езичници, когато на същия ден се молели на Даждбог, който изпълнявал желания в същата тази нощ.


МОЛИТВА НА СВЕТО БОГОЯВЛЕНИЕ


Когато Ти, Господи, се кръщаваше в Йордан, откри се поклонението на Света троица; защото гласът на Отца свидетелстваше за Тебе, като Те нарече Възлюблен Син; Духът във вид на гълъб потвърди верността на словото, Христе Боже, Който се яви и просвети света, слава тебе.

На Богоявление, когато за пръв път се открива Светата троица, си припомняме и Символ на вярата:

Вярвам в един Бог Отец, Вседържател, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.
И в един Господ Исус Христос, Сина Божи, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, Светлина от Светлина, Бог истинен от Бога истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез когото всичко е станало.
Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек.
И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.
И възкръсна в третия ден според Писанията.
И възлезна на небесата, и седи отдясно на Отца.
И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството Му не ще има край.
И в Духа Святаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се поклняме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.
В една света и вселенска апостолска Църква.
Изповядвам едно кръщение на опрощаване на греховете.
Чакам възкресение на мъртвите.
И живот в бъдещия век! Амин!


СВЕТОТО КРЪЩЕНИЕ


Йоан Кръстител е син на свещеника Захари и на Елисавета. Наречен е още Предтеча, защото за него пророк Исай казва: "Гласът на викащия в пустинята говори: Пригответе път Господу, прави направете в пустинята пътеките за нашия Бог." (Книгата на пророк Исая, 40:3) Йоан Кръстител зовял страстно: "Аз кръщавам с вода, но посред вас стои Един, Когото вие не познавате, Той е Идещият след мене, Който ме изпревари и Комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата Му. Това стана във Витавара, отвъд Йордан, дето Йоан кръщаваше." На другия ден Йоан вижда Исус, че отива към него, и казва: "Ето Агнеца Божии, Който взима върху Си греха на света. Този е, за Когото аз казах: След мене иде мъж, Който ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене. Аз Го не познавах; но за да стане Той явен на Израиля, затова дойдох да кръщавам с вода. И свидетелстваше Йоан, казвайки: Видях Духа да слиза от небето като гълъб и остана върху Него. Аз Го не познавах; но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода, ми рече: Над Когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Този е, Който кръщава с Дух Светий. И аз видях и свидетелствах, че Този е Синът Божий. На другия ден пак стоеше Йоан с двама от учениците му. И като се вгледа в Исуса, Който вървеше, рече: Ето Агнеца Божий. Като чуха от него тия думи, двамата ученици отидоха подир Исуса." (Евангелие от Йоана, 1:26–37)
Народът ни възприема Исус и неговия кръстник неотменно заедно, по едно и също време родени, на една и съща възраст оттеглили се от света. В народното предание те се срещнали още преди да се родят, докато майките им, Елисавета и Мария, си говорели. Разпознали се още в утробите майчини, уговорили се още тогава за важните дела, които ще свършат заедно.
На Йордановден Христос се потопил три пъти във водите на река Йордан. Този акт символизира тайнството на смъртта и възкресението на човека в него. Умира грешният човек, наследник на Адам, преражда се, възкръсва духовно пречистеният нов човек. След кръщението почва страданието, почват истинското понасяне на греха и изкуплението на земните хора. С явяването на Бога на Богоявление хората видели с очите си вълшебното християнско триединство на Отец (гласа), Дух (гълъба, кацнал на рамото на Христос) и Син (земния човек) и започнали да вярват. С кръщаването на водата светът придобива нова ценност и сила, става по-безопасно място за живеене. Свършват т. нар. Мръсни дни. Злите сили са победени и прогонени надалече.

Ритуалът "свето кръщение"

Светото кръщение е едно от седемте тайнства на вярата, при което човек се очиства от греховете. Смята се, че дори новородените носят бремето на първородния Адамов грях и затова колкото по-рано се кръсти детето, толкова по-добре. Кръщението може да стане по всяко време на деня и през годината, както и във всеки избран храм. Кръщаваният се отказва от Сатаната, обещава да вярва в Христа и да му служи и прочита Символ на вярата. После се освещава водата и кръщаваният се потапя три пъти в нея с думите: "Кръщава се Божият раб… (произнася се името на кръщавания) в името на Отца, амин, и Сина, амин, и Светаго духа, амин." Това е най-важният момент от кръщението. Върху новокръстения слиза Светият дух, очиства го от греховете и го възражда за нов християнски живот. На кръщавания се дават бяла дреха в знак, че е очистена душата му, и кръст, за да следва Христа.
По-възрастните хора, които ще се кръщават, трябва да се настроят преди това с покаяние и вяра. Децата са готови да влязат в храма без специални приготовления. За тях трябва да има само чисти дрешки, за предпочитане – бели, символ на духовната чистота, в която ще се облекат. За всички е задължително да са с ново или чисто бельо. На пръв поглед церемонията включва трикратно отричане от греха и злото и трикратно потапяне във вода в името на трите лица на Светата троица. Тайнствеността се крие в духовното възраждане и очистване на новопокръстения.
Важна роля в ритуала има кръстникът. Той се смята за духовен учител на кръщелника си и има задължението от тук нататък да следи и да помага неговото израстване, възпитание и морал. Между двамата се установява духовно родство от първа степен, което не им позволява да встъпват в брак помежду си. След кръщението детето се отнася със запалена свещ в дома му. Там родителите дават дар на кръстника и слагат богата трапеза.
Какво трябва да се знае преди пристъпването към кръщаване:
– кръстници могат да станат само тези, които вече са кръстени в източноправославната вяра;
– родителите не могат да бъдат кръстници на децата си;
– на свещенослужителя трябва да бъде представен акт за раждане на кръщавания;
– ако желанието е обредът да бъде извършен от духовник с по-висок сан – архимандрит, епископ, митрополит, – това трябва предварително да се уговори;
– ако детето е под 40 дни, майката не присъства в храма;
– кръстниците носят в храма голяма бяла хавлия, бяла кърпа за лице и сапун за извършване на църковния ритуал;
– след ритуала кръстеният се облича в нови бели дрехи, дарени от кръстника;
– носи се погача в храма и се раздава; раздават се също сладкиши и бонбони, за да е сладък животът на кръстения;
– кръстникът подарява на детето малко златно или сребърно кръстче, за да го носи цял живот.
След кръщението се извършва тайнствено миропомазване, при което се очакват дарове от Светия дух: просветляване на разума, благочестие, страх от Бога. Светото миро е приготвено от елей (дървено масло), вино и много благоуханни вещества, с което се символизират различните дарове. Приготвянето на светото миро почва през великденския пост и се освещава на Велики четвъртък.


РИТУАЛИ


Ритуалите преди Йордановден и навръх празника са свързани с неговия основен смисъл – освещаването на кръста, водата и целия свят. Народът ни нарича този ден още Водици, Водокръщи и пр.
Старите българи са вярвали, че точно в полунощ реките спират да текат и стават лековити.
През нощта срещу празника, в потайна доба, небето "се отваря" и сам Господ застава на небесната порта и изпълнява желания. Който дочака и успее да види чудото с очите си, и да изрече онова, което най-много иска, ще бъде възнаграден. Желанието ще се сбъдне.
Водата се освещава. След службата с тържествено шествие се отива на реката и попът хвърля кръста. За него скачат нечетен брой младежи. Който успее да го открие, ще бъде здрав и щастлив. Той обикаля с реликвата и получава отвсякъде дарове. Кръстът може да се откупи с наддаване. Също и кумството в местата, където се избира кум за цялото селище.
От светената вода се носи вкъщи, ръси се, пие се за здраве, пази се за лек през годината. Някое от момичетата сипва по малко във врата на всеки от семейството, а именниците направо залива целите.
Болните се къпят или пръскат с вода, взета от мястото, откъдето е изваден кръстът, за да оздравеят. Всеки отпива по глътка вода на гладно, измива лицето и ръцете си за здраве. На реката се носят иконите от вкъщи, топят се и се освещават. Момите умиват лицата си, за да са бели и червени през годината. Топи се палешникът от ралото, за да е бяло житото. В реката се хвърлят три трески от бъдника, да се изтече всяко зло. На стомните се връзва кръст от босилек. От светената вода се слага във виното и зелевия сок, да не се развалят. С нея се накисва и квасът за хляба.
След връщане от църква насред къщата се слага брадва с острието нагоре и се прескача, за да се спрат болестите. Който скочи най-високо, той пръв напива светената вода.
Две моми, преоблечени като младоженец и младоженка, ходят по къщите и ръсят с кръстена вода.
Девойките ходят рано сутринта за вода и докато я наливат, мълчат.
Жените, който са станали майки наскоро, раздават по къщите питки кравайчета за здравето на децата си.
На Йордановден е добре да се кръщават децата. Това важи особено за родители, които дълго време не са имали рожба или са взели хранениче (тоест осиновили са дете), или пък ако детето е скоро родено и има здравословни проблеми. Кръщаването е голям семеен празник. Кръстниците са на особена почит поради духовния смисъл на кръщаването. Обикновено те избират името и го съобщават в самия ден. По стара традиция първородното момче се кръщава на бащиния родител, първородното момиче – на майчиния.
Символ на кръщаването е обичаят да се къпят пеленачета или сгодени, или младоженци. По къщите ходят по пет-шест души, извеждат, когото са си набелязали, хвърлят го три пъти в река, извор или чешма, както три пъти се потопил във водата Исус, и призовават магията на духовното раждане, което да ги защитава, да им помага да са здрави, да живеят, да се радват. Но защото толкова важни решения се взимат само по своя воля, всеки би могъл да се откупи. С откупа се реди празнична трапеза.
В Югозападна България се къпят само младоженците и момченцата до 1 година. Затова празникът се нарича Мъжки водици. По тези места избират кум на цялото селище до следващия Йордановден и той ръси със светената вода. В Родопите обредът се нарича "хаскане" – по възклицанията, които придружават трикратното потапяне във водата.
На Йордановден се събира пепелта от огнището, несъбирана през всичките дни от Коледа. Тя има магическа сила, лекува, предизвиква плодородието на дърветата, гони вредоносните същества.
На Водици сгодените ергени отиват на гости на избраницата. Свекървата мие лицето є, дарява я със златна паричка и китка. Започва периодът на сватбите до Великденските заговезни.


ГАДАНИЯ И ПРЕДСКАЗАНИЯ


По орехите от Нова година се гадае за бъдещето.
По листата на бръшляна се гадае за здраве и живот.
В Югозападна България се извършва обредно припяване на пръстени, при което се гадае с кого ще мине под венчило девойката.


МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПРОГНОЗИ


Ако замръзне китката, с която ръси попът, ако е облачно или вали сняг на парцали, ще има голямо плодородие. Ако времето е меко, през годината чакат болести. Ако на Йордановден времето е топло, житото ще бъде гъсто. Ако е ясно и студено, овцете и агнетата ще са здрави. Ако валят сняг или дъжд, царевицата ще е добра.
Там, където има мъгла, посевите през лятото ще се повредят или ще бие град.
Ако на Йордановден духа вятър, ветровита ще е и цялата година, а житата ще имат главня (вид болест по житните култури). Който вятър духа на празника, той ще духа през цялата година. С особена сила това важи за вятъра по време на водосвета. Ако вятърът е източен, годината ще е хубава, пчелите ще се роят и ще дават мед. Южният и западният вятър носят слабо плодородие. За добро веят северният и източният вятър.


ОБРЕДНИ ВЕЩИ, ХРАНИ И СИМВОЛИ


Трапеза

На трапезата се редят прясна пита, колачета, сарми с кисело зеле, пълнени чушки, зеле, фасул, свинско със сурова туршия, орехи, вино.

Вода

Водата е символ на живота, вечен елемент на този свят. В началото е покривала цялата земя, а после є е отстъпила малко място и светът станал три четвърти вода и една четвърт земя.
Старите българи вярвали, че когато морето се развълнува силно, стават земетресенията, а самата земя е закрепена на три дървени стълба, стъпили във вода. Денем дяволите секат дърветата, нощем те израстват отново. На границата на световете – земния и отвъдния – отново е вода. Преодоляването на границата между двата свята означава да преминеш тази вода (реката, която душите преминават, преди да поемат дългия си път). Може би тъкмо от тази връзка между световете идва и магическата сила на водата.
Вярва се, че тя пречиства и пропъжда всякакво зло, цери най-тежки болести, гадае и предсказва. Затова и много обичаи се извършват на река. Водата е проводник на магическа сила. Силата є е толкова голяма, че човек някога вярвал в съществуването на жива вода, която може да съживи мъртвец, да съедини разкъсани части и те да зараснат, да направи чудото, което дори съвременната медицина не може да стори.
Като докосваща се до света на отвъдното водата носи част и от хаоса на непознатото и неподредено пространство. В нея живеят страшни същест­ва, самодиви, змии и бродници, притежаващи разрушителна сила. Дяволът, който е християнското олицетворение на хаоса, също живее в свят, разположен под вода. Змеят, който с огън и вода се появява понякога сред хората, е стопанин на водите – реки, езера, потоци. Затова водата не бива да се оставя открита, особено когато гърми и трещи небето, защото това е време на змейове и хали, на люти битки между тях. Някой змей може да дойде във водата и да остане там. Ако девойка си мие косите с омагьосана вода, змеят ще я залюби и ще я погуби.
Водата обаче притежава и магическата сила да прогонва всяко зло. За да стане това, трябва да се прехвърли вода през дясно рамо. През дясно рамо се прехвърля вода и за здраве. Когато някога искали да умилостивят самодивите – жестоките и красиви обитателки на най-дълбоки води – или да излекуват някой пострадал от тях, правели го с блага вода. Пръска се човекът с нея и се казва: "Откъдето си дошла, там да си идеш." На място, където има поток, се оставят и умилостивителни дарове, защото самодивите пият само вода.
Водата е полезна, но и разрушителна стихия. Това вярване на старите българи е един от първите им опити за поглеждане към многостранността и противоречието във всичко, което се случва в живота. Вярата е част от подреждането на света, от подчиняването на разрушителните сили на по-висшите сфери на духа и нравствеността.
Затова и кръщаването с вода на Йордановден е знак за преминаване от едно състояние в друго, за пристъпяне в пределите на един по-висш порядък и нравственост.

Кръст

Кръстът, преди да се превърне в мъченически символ на страданието, е символ и знак на сътворението, на отвоюването на земя от водата, на ред. С него се кръщава за нов живот и нова вяра, той самият дава живот. Така разказват и народните митове и предания.
Преди много години, в свещеното време на сътворението, Бог създал земята и легнал да си почине. А дяволът го възневидял завистливо и решил да го удави, докато спи. Понесъл го на изток, а водата започнала да се отдръпва пред него и сушата да расте. После го носил на юг, после – на запад. По всички посоки опитал да достигне водата, но земята винаги растяла, а океанът се свивал. Така чрез кръста, който направил в четирите световни посоки, Господ благословил земята и тя придобила форма, каквато е днес.

Бръшлян

Бръшлянът е символ на здраве и дълголетие. Затова през целия празничен цикъл от Игнажден до Ивановден той присъства в обредните ритуали. Има особено лековити качества, когато расте по църкви и манастири. От листата и клоните му се прави отвара при болести. При ревматизъм те се налагат върху болното място. При липса на деца мъжът и жената пият чай от бръшлян. При епидемии от клончетата на бръшляна се правят малки кръстчета, които се носят върху гърдите, слагат се върху вратите на дома и обора.
Бръшлянът не само предпазва от беда, но чрез него човек се надява да се докосне до безсмъртието.
За дълголетие и здраве венчето на невестата се плете от бръшлян. Пак с него се украсява и сватбеното знаме. А по листата му гадаят за здраве и живот на Бъдни вечер, на Йордановден или на Еньовден.
С китка от бръшлян се ходи на гроб, оставя се при помен върху житото и пр. Смята се, че е едно от растенията, които Богородица е проклела, затова не дава плод, който да се яде.
В Пиринско приемат бръшляна като юдинско растение, защото расте по скалите, където се крият юдите. Когато някой го бере, за да се откупи от тях, трябва да остави конец, трохи от хляб или стотинка. Ако не го направи, ще го сполети беда. Това е особено важно да се спазва, когато бръшлянът се бере за невеста или за сватбено знаме.

   Последна актуализация: 06.02.2005  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания