Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
 Игра
Правила на играта 
Отговори от 24.06.2019 
Кликни, за да купиш.
   Източник: Енциклопедия А-Я  
  Статията се среща още в Енциклопедии:
  - НАУКИ > Биология

БИОЛОГИЯ

Комплекс от науки за живата природа. Изучава устройството и функциите на организмите, техния произход и развитие, процесите на жизнената дейност, условията и границите на живота. Според обектите, аспектите или равнищата на организация на биологичните явления биологията се диференцира на зоология (за животните), ботаника (за растенията), анатомия и физиология на човека (основа на медицината), систематика (изучава и систематизира разнообразните организмови форми), морфология (за строежа и формите на организмите), физиология (за жизнените процеси и тяхната регулация), генетика (за наследствеността и изменчивостта на организмите), цитология (за биологичните явления на клетъчно равнище), молекулярна биология (за биологичните свойства и явления на молекулно равнище), вирусология (за вирусите), микробиология (за микроорганизмите), биология на развитието (за индивидуалното развитие на организмите), филогения (за произхода и еволюцията на организмовия свят), екология (за взаимоотношенията между организмите и със средата на обитаване), палеонтология (за миналата история на органичния свят) и др. Развива се и интеграция на биологичните науки помежду им и с други науки (космична биология, биотехнология, промишлена микробиология и др.). Дешифрирането на човешкия геном и геномите на някои по-низши организми са определяща тенденция в развитието на биологията.

Виж Таблица ИСТОРИЯ НА БИОЛОГИЯТА

   Последна актуализация: 15.09.2005  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания