Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
 Игра
Правила на играта 
Отговори от 17.07.2019 
Кликни, за да купиш.
   Източник: Енциклопедия А-Я  
  Статията се среща още в Енциклопедии:
  - КОНТИНЕНТИ, ОКЕАНИ > Азия
  - КОНТИНЕНТИ, ОКЕАНИ > Европа

СТРАНДЖА

Планински масив в България и Турция, част от Преходната блоково-разломна област. Издига се между Бургаската низина, Черно море и Източна Тракия. Ясно очертани 3 била (Южно, Гранично и Босна). Най-високо е Южното било (посока северозапад-югоизток), изцяло в турска територия (връх Голяма Махиада, 1031 m). Граничното било се очертава от долините на Резовска река и Велека (връх Голямо градище, 710 m). На североизток е ридът Босна (връх Папия, 502 m) с разклоненията Росен баир и Медни рид. Странджа е изградена от стари (главно палеозойски) метаморфити и гранитоиди и от метаморфозирани триаски и юрски седименти. Хидрографски възел - от Странджа извират Велека, Резовска река, Факийска река, Ропотамо, Дяволска река - България; Ергене, Турция. На юг се чувства средиземноморско климатично влияние. Лонгози по река Велека. Природен парк "Странджа", обявен през 1995; площ 116 136,2 ha - най-голямата защитена територия в България; 5 резервата ("Узунбуджак", "Силкосия", "Витаново", "Тисовица" и "Средока"); защитени местности; около 93 000 ha гори; пасища, работни земи, пещери, морски клиф, дюни, естуари; гори от южноевксински тип, формирани от източен горун, източен бук и благун с подлес от лавровидни храсти (странджанска зеленика и др.) и субевксински гори от благун, цер и източен горун; богата флора (1665 вида), десетки реликтни и ендемични растения. 99 ендемични вида безгръбначни животни; най-богатата гръбначна фауна в българска защитена територия - 263 вида. Находища на медни, медно-полиметални и златни руди, дърводобив, животновъдство. Пасища. Лозя. Исторически обекти.

СТРАНДЖА – УСМИВКАТА НА БОГ, Сп. "Европа 2001", бр.4, 2002 г.

Природен парк "Странджа"
   Последна актуализация: 15.09.2005  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания