Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
 Игра
Правила на играта 
Отговори от 26.06.2019 
Кликни, за да купиш.
   Източник: Енциклопедия А-Я  
  Статията се среща още в Енциклопедии:
  - НАУКИ > Физика

ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА

Физична теория, създадена от А. Айнщайн, за пространствено-времевите съотношения и законите на гравитационното поле. Физичните явления, описвани от теорията на относителността, се наричат релативистични и се проявяват при скорости v, близки до скоростта на светлината във вакуум c. Специалната теория на относителността (1905) описва свойствата на пространство-времето, когато гравитационните полета могат да се пренебрегнат, а общата теория на относителността (1915-16) - при наличие на гравитационни полета. Специалната теория на относителността се основава на принципа на относителността и принципа за постоянството на скоростта на светлината във вакуум и независимостта и от скоростта на движение на източника на светлина. Основни ефекти на специалната теория на относителността: съществуване на крайна скорост на предаване на взаимодействията и максимална скорост на телата, равна на c; забавяне на времето и скъсяване на дължината (в посока на движението) на бързодвижещо се тяло с ; масата m на телата расте с увеличаване на скоростта им , m0 е маса в покой; пълната енергия на движещо се тяло е E = mc2 и др. Геометрична основа на общата теория на относителността е неевклидовата геометрия на Б. Риман. Нютоновата теория за гравитацията е частен случай от общата теория на относителността в първо приближение на слаби гравитационни полета и малки скорости. Основни ефекти на общата теория на относителността: преместване на перихелия на Меркурий при движението му около Слънцето; изкривяване на светлинния лъч в гравитационното поле на Слънцето; отместване на спектралните линии в гравитационно поле към червения край при атомните спектри. Ефектите на теорията на относителността са опитно потвърдени.

   Последна актуализация: 15.09.2005  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания