Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
Кликни, за да купиш.
   Към Таблици   Източник: Енциклопедия А-Я  

БЪЛГАРСКИ ОТКРИТИЯ (към статия ОТКРИТИЕ(в науката))

№ по регистрация
Година на откриване
Откриватели
Откритие
1.
1937
Георги Стефанов Наджаков Фотоелектретно състояние на веществата
2.
1973
Иван Иванов Митев Явление шести сърдечен тон
3.
1964
Христо Иванов Христов
Петър Йорданов Марков
Металотропна тавтомерия в метални производни на кетоеноли
4.
1958
Иван Костов Николов
Михаил Найденов Малеев
Богдана Петрова Зидарова и колектив от СССР
Закономерност в кристаломорфоложката еволюция на минералите при минералообразуващите процеси
5.
1970
Александър Григоров Дойчинов
Вера Тодорова Бъчварова
Дълбоки венозни тромбози с разходна коагулопатия в детска възраст
6.
1971
Георги Григоров Манолов
Янка Цветанова Манолова
Типичен хромозомен маркер при Бъркитова лимфома
7.
1961
Велко Йорданов Заячки
Павел Костадинов Марков и колектив от СССР
Закономерност за изменение на радиуса на силното взаимодействие на протоните при високи енергии
8.
1956
Йото Стоянов Танчев
Цветан Евстатиев Евстатиев
Димитър Луков Доросиев
Жулиета Пенчева-Томова
Георги Начев Цветков
Явление при нефропатиите
9.
1985
Драга Иванова Тончева
Цветан Димитров Гергов
Мария Тодорова Цонева
Хромозомен маркер при Балканска
ендемична нефропатия
10.
1968
Веселин Павлов Щерев Закономерна зависимост на атриовентрикуларното проводно време от сърдечната честота при повишена активност на парасимпатичната нервна система
11.
1989
Анна Тодорова Еленкова
Мария Георгиева Маврудиева
Кольо Маринов Бянов
Деляна Христова Даскалова
Зоя Кунева Васкова

Теодор Марков Гарнизов
Различия в степента на участие на наследствените фактори при болни с есенциална хипертония в зависимост от водещия и патогенетичен механизъм ­ обемен или вазоспастичен
12.
1988
Румен Петров Добрев
Димитър Асенов Джеров
Виолета Кирилова Манова
Георги Бонев Стоимиров
Николай Матеев Матев
Христоско Иванов Василев
Явление на опорно костно-мускулно взаимодействие
13.
1982
Тодорка Александрова Милковска-Димитрова
Атанас Владимиров Каракашов
Явление на зависимост при вродена съединителнотъканна малостойност от генетични маркери
14.
1987
Емил Наков Павлов Явление на съдообразуване в герминативноклетъчни тумори
15.
1992
Борислав Георгиев Георгиев U вълната и нейното електрофизиологично изображение

 

   Последна актуализация: 15.09.2005  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания