Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
Кликни, за да купиш.
   Източник: Енциклопедия А-Я  
  Статията се среща още в:
  - НАУКИ > Науки за Земята
  - КОНТИНЕНТИ, ОКЕАНИ > Общи понятия

ГЕОГРАФИЯ

Система от естествени (природогеографски) и обществени (икономически и социално-географски) науки, изучаващи географската обвивка на Земята, природните, природно-технически, социално-икономически и др. геосистеми и техните компоненти. Географията изследва комплексно природата, населението, стопанството; установява характера на взаимодействието между човешкото общество и географската среда. Към физикогеографските науки (изучават развитието и съвременната структура на географската среда и възможностите за рационалното и използване) спадат ландшафтознанието, биогеографията, географията на почвите, геоморфологията, глациологията, климатологията, океанологията, палеогеографията и хидрологията. Социално-икономическата география (изучава географските особености и форми на териториалната организация на човешката дейност) включва икономическата география (географията на промишлеността, на селското стопанство, на транспорта и др.), социалната география, география на населението (виж и демография) и др. Особено място в системата на географските науки заема картографията. Към географията се отнасят странознанието и различните приложни дисциплини - медицинска география, военна геогеография и др. Географията е древна наука. Първи опити за научно обяснение на природните явления правят философите от Милетската школа (6 в. пр. Хр.) - Талес, Анаксимандър и др. В България началото и се поставя през 1898.

   Последна актуализация: 15.09.2005  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания